Samen sterker verder: Umah-hai en de Tussenvoorziening maken zich klaar voor fusie

2 april 2024

De Tussenvoorziening zoekt altijd naar manieren om haar hulpverlening te versterken. We kijken uit naar 1 juli 2024: het moment dat woonwerkgemeenschap Umah-Hai onderdeel wordt van de Tussenvoorziening!

Door deze fusie kan zorg en begeleiding aan mensen met een achtergrond in de psychiatrie en verslavingszorg doorgaan. Ook kunnen we ervaringsdeskundigheid – een groot goed in beide organisaties – samen verder doorontwikkelen. 

Over Umah-hai

Umah-hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en werkgerichte dagbesteding. Umah-hai is een kleine organisatie, met locaties in Driebergen, Doorn en Utrecht. Umah-hai heeft in haar werkwijze al veel ontwikkeld op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Door ervaringskennis als deskundigheid in te zetten, kan Umah-hai nog beter herstelgericht werken. 

Voorovereenkomst

Afgelopen vrijdag 29 maart ondertekenden Jules van Dam (bestuurder de Tussenvoorziening) en Theo Dhuyvetter (directeur bestuurder Umah-Hai) een voorovereenkomst. Hierin staan afspraken over de toekomstige samenwerking.  De gemaakte afspraken zijn voor advies neergelegd bij de ondernemingsraad en cliëntenraad van de Tussenvoorziening en de medewerkers en cliënten van Umah-Hai. Bij positief advies zijn beide organisaties klaar voor de fusie. Eerder tekenden de 2 organisaties al een intentieverklaring.