Succesvolle KWR-opvang dakloze mensen: goed nieuws of dieptepunt?

11 april 2023

De winter is nu echt voorbij. Dat betekent dat de Koud Weer Regeling (KWR) 2022/2023 nu ook is afgelopen. Dit seizoen maakten bijna vier keer zoveel gasten gebruik van de regeling als in 2018/2019. Toen was de laatste 'gewone' KWR, daarna was er de speciale corona-opvang. Op de Stadsbrug konden we nu dankzij de inzet van 32 opvangmedewerkers, 42 vrijwilligers en 33 meewerkende gasten al onze gasten een maaltijd en slaapplaats bieden.

Wat is de KWR?

De koudweerregeling gaat van start op het moment dat de gevoelstemperatuur onder de nul komt. De regeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen in de vrieskou buiten moeten slapen, en daardoor gezondheidsschade oplopen. Daarom is er op dat moment voor iedereen die dak- of thuisloos is een slaapplaats in één van de extra KWR locaties. Ook voor hen die normaal gesproken geen recht hebben op opvang. Er is een locatie waarop EU-burgers welkom zijn en een locatie waar mensen van buiten de EU opgevangen worden. Ook was er dit seizoen een locatie waar stellen en vrouwen terecht konden.

Stijging aantal gasten

Tussen 1 november 2022 en begin april 2023 zijn er 9 periodes geweest waarin de KWR-locaties open waren. 74 nachten, en de kerstdagen, was er voor alle dakloze mensen in Utrecht een bed beschikbaar. De gemiddelde bezetting was 222 mensen per nacht. Het drukst was het op donderdag 9 maart, toen maakten 262 mensen gebruik van de KWR. In de winter van 2018/2019 was de gemiddelde bezetting 123 gasten. Dit seizoen was de bezettingsgraad dus 80% hoger.

Opvang biedt mogelijkheden

Tijdens de KWR kunnen mensen die anders vaak onder de radar blijven, ook gebruik maken van de opvang. Doordat in de opvanglocaties ook medische- en andere hulporganisaties aanwezig zijn, kunnen mensen sneller geholpen worden. Bijvoorbeeld door een verpleegkundige van Happy Nurse. Of door een medewerker van Barka, als iemand terug wil naar Polen of een ander Oost-Europees land.

Gezamenlijke inspanning

Bij de KWR wordt nauw samengewerkt door de organisaties in de sector. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers bij betrokken. De KWR is afhankelijk van de weersvoorspelling. Daarom is pas een paar dagen van tevoren bekend wanneer de KWR weer van start gaat. Iedere keer opnieuw moet een grote groep (vrijwillige) medewerkers op korte termijn in stelling gebracht worden. Dit is een kwetsbare schakel in het systeem, maar ook dit jaar is het iedere keer gelukt voldoende mensen in te zetten.

Hoe nu verder…

Nog niet eerder werd door zoveel mensen een beroep gedaan op de sobere KWR-opvang. Dit geeft aan dat er een groeiend probleem is wat betreft zorg en huisvesting; een steeds grotere groep mensen dreigt buiten de boot te vallen. Tegelijkertijd zijn we er trots op dat het gelukt is om al deze mensen een eerste opvang te bieden.