Van Dakloos naar Diploma – maatwerk-aanpak Voiz Academie werkt!

4 juli 2023

Na twee intensieve jaren van leren en werken, kan voor een groot deel van de deelnemers aan de Voiz Academie de vlag uit. 60 procent van de studenten heeft binnen de vastgestelde tijd de opleiding succesvol afgerond. De Voiz Academie is een initiatief van de Tussenvoorziening. De academie biedt een opleiding tot facilitair medewerker aan (ex) dakloze mensen en mensen met een psychiatrisch- of verslavingsverleden. Dit hoge slagingspercentage kon worden behaald door het inzetten van begeleiders met kennis van deze specifieke doelgroep. Naast natuurlijk het doorzettingsvermogen van de gemotiveerde deelnemers.

De opleiding

De Voiz Academie biedt een voortraject aan om leer- en werkfit te worden en een MBO-2 opleiding tot Facilitair Dienstverlener. De opleiding biedt een veilige leer-werk-omgeving, waarbij de deelnemers individuele begeleiding krijgen. Doordat zij dakloos zijn geweest of te kampen hebben gehad met psychiatrische- of verslavingsproblematiek, vonden zij geen aansluiting bij het reguliere onderwijsaanbod. Begeleiders vanuit de Voiz Academie weten waar deze studenten mee te kampen hebben en stemmen hun ondersteuning hierop af. Ook met de stagebegeleiders zijn goede afspraken gemaakt over begeleiding en ondersteuning.

Karima, deelnemer: ‘Ik ben 10 jaar niet naar school geweest en heb tien jaar niet gewerkt. In het begin had ik heel veel moeite om op tijd te komen. Als ik te laat was gooide ik er het liefst het bijltje bij neer. Telefoontjes van mijn begeleider dat ik toch moest komen, ook al was ik te laat, hielpen mij. Daardoor kwam ik toch en werd het makkelijker om de volgende keer op tijd te komen.

Heleen, deelnemer: “Ik heb heel veel geleerd, ook van andere verhalen in de groep. Ik heb het gevoel dat ik weer meedoe en onder de mensen ben. Ik ben losgekomen uit mijn cocon.”

Hoog slagingspercentage

In september 2021 startten 20 deelnemers met de BBL-opleiding. Op 4 juli studeren 12 deelnemers af. De 13e deelnemer krijgt naar verwachting zijn diploma na de zomer. Jules van Dam, bestuurder Tussenvoorziening: “60 procent geslaagden is een groot succes. Als je bedenkt waar deze mensen vandaan komen, hoe lang ze uit het arbeidsproces en leerproces waren en hoeveel negatieve ervaringen ze in het verleden hebben gehad, is het halen van dit diploma een enorme mijlpaal. Zeker als je ziet dat ruim de helft van hen ook al direct een betaalde baan heeft gevonden”.

Samenwerking

De Voiz Academie biedt de opleiding aan in samenwerking met ROC Midden Nederland en werkt intensief samen met leerwerkopleiders en activerings- en re-integratiepartners, namelijk het Leger des Heils, Lister, WIJ 3.0, buurtteam, Dock, Umah-hai, Emmaus.

Meer weten over de Voiz Academie? 

Beleidsmedewerker Marry Mos schreef een blog over het opzetten van de Voiz Academie: van idee naar realiteit.

Afgestudeerden in het nieuws: lees ook het artikel in de Volkskrant met deelnemer Markus.