Lees voor
Gezinsbegeleiding - De Tussenvoorziening

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Dakloos worden met kinderen, je moet er niet aan denken. En toch gebeurt het regelmatig. De Tussenvoorziening biedt veilige opvang waar gezinnen en zwangere vrouwen weer op adem kunnen komen. En begeleid wonen om samen te bouwen aan een hoopvolle toekomst. Gezinsbegeleiding is er voor gezinnen in Utrecht en omgeving.


Aanmelden cliënt


Meer over gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding bij de Tussenvoorziening is opvang en ondersteuning voor ouders en hun kinderen die dakloos zijn geraakt. Het doel van onze begeleiding is ouders helpen een goede ouder te zijn. Zwangere vrouwen bereiden we voor op de komst van hun baby.

Voor wie is gezinsbegeleiding?

 • Dakloze vaders en moeders met inwonende kinderen van 0-18 jaar.
 • Zwangere vrouwen.

We bieden twee vormen van gezinsbegeleiding:

 • Kortdurende opvang: als er veel aan de hand is in het gezin.
  In de kortdurende opvang is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. We bieden kortdurende opvang in Utrecht Overvecht bij Parana Kort Verblijf en in IJsselstein bij de BOKA.
 • Begeleid wonen: als het al wat beter gaat.
  In een woning van de Tussenvoorziening werkt het gezin onder begeleiding aan herstel. Gezinnen kunnen kort of lang bij de Tussenvoorziening blijven. We hebben woningen voor gezinnen in veel wijken In Utrecht en in de regio.

Hoe ziet gezinsbegeleiding er uit?

Wij begeleiden ouders en kinderen vanuit de methodiek Veerkracht. We proberen gezinnen zo dicht mogelijk bij de oude buurt te laten wonen. Zo kunnen kinderen naar hun eigen school blijven gaan, en hun vriendjes zien. We gaan op zoek naar goede steun van familie of vrienden in de buurt.

Jongerenpanel

De Tussenvoorziening heeft een Jongerenpanel voor jongeren vanaf 12 jaar. Het Jongerenpanel bedenkt hoe de opvang beter kan voor jongeren zoals zij.

Aandacht voor ouders en kinderen

 • Voor ouders
  Elke ouder wil het beste voor het kind. De regie over de opvoeding ligt dan ook bij de ouders. Wij ondersteunen ouders in hun rol. We gaan met hen in gesprek over opvoeding, ouderschap en veiligheid. We helpen met regelzaken en gaan mee naar afspraken met bijvoorbeeld school, consultatiebureau of gemeente.

 

 • Voor kinderen
  Plotseling je huis uit moeten, in de opvang slapen, vriendjes of een ouder missen. Kinderen maken veel mee als een gezin dakloos raakt. Onze gedragswetenschapper screent alle kinderen op veiligheid, hechting en ontwikkeling. Zo kunnen we snel doorverwijzen naar speciale hulp als dit nodig is. Ook krijgen kinderen een eigen begeleider. We spelen, praten en doen leuke dingen. Zo leren we kinderen kennen, en sluiten aan bij wat ze nodig hebben.

"We stimuleren ouders om te delen wanneer ze trots zijn op hun kind."

Aanmelden voor gezinsbegeleiding

Aanmelden voor gezinsbegeleiding bij de Tussenvoorziening gaat via een verwijzer. Gezinnen kunnen zich niet zelf aanmelden. Voor gezinsbegeleiding is een wachtlijst. Bekijk de wachttijden.

Eerst even overleg? Bel 030-2332286 (maandag-vrijdag van 9.30-12.30 uur).


Cliënt aanmelden


Veelgestelde vragen over gezinsbegeleiding

Het duurt een tijd voordat de Tussenvoorziening kan helpen. Soms is er een vorm van overbruggingszorg of opvang mogelijk. Tijdens de intake kijken wij samen wat er nodig is in de wachttijd. En of de Tussenvoorziening alvast iets kan doen. Dit hangt af van de situatie van het gezin. Wanneer het gezin nog in begeleiding is bij een andere organisatie of hulpverlener, zullen wij bespreken of deze begeleiding kan doorlopen.

Gezinsbegeleiding kan met de volgende indicaties:

 • Beschermd Thuis (Utrecht, Utrecht Zuid Oost en Amersfoort)
 • WLZ (zie langdurige zorg)
 • IFZO ambulante forensische begeleiding

De verwijzer vraagt deze indicatie aan. Hoe dit gaat, verschilt per gemeente.

Net als voor volwassenen, is het voor kinderen stressvol om dakloos te raken. Ze raken hun vertrouwde plekje kwijt, moeten soms meerdere keren verhuizen en naar een nieuwe school. Daar bovenop hebben hun ouders vaak veel problemen.

Kortom, kinderen maken heel veel mee. Wij helpen ze in deze periode. Zij mogen praten over wat zij willen. Samen maken we plannen. Of we zorgen dat de juiste zorg wordt gestart.

Hoe vaak een gezin moet verhuizen, kunnen we van tevoren niet zeggen. We hebben verschillende vormen van opvang en begeleiding. Soms moet een gezin nog 1 keer verhuizen, soms niet meer, soms vaker.

De meeste gezinnen blijven 1 tot 2 jaar in gezinsbegeleiding. De begeleiding stopt als we samen denken dat het gezin zelf weer verder kan. Eventueel met hulp van het buurtteam. Sommige gezinnen blijven langer in begeleiding. Bijvoorbeeld omdat zij langdurige zorg nodig hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg. Vaak zijn dit gezinnen waarvan de ouder een verstandelijke beperking heeft.