Lees voor
Hoe we werken - De Tussenvoorziening

Hoe we werken

Hoe we werken

In onze begeleiding gaan we uit van eigen kracht, denken in wat wél kan en creatieve oplossingen. Ons doel is ervoor zorgen dat mensen weer regie over hun leven krijgen, hun netwerk versterken, talenten ontwikkelen en terugval in dakloosheid voorkomen.

Meer over hoe we werken

Onze methodieken

De basis van ons werk is de methodiek Krachtwerk. Voor de verschillende doelgroepen gebruiken we specifieke methodieken. Meer hierover lees je bij methodieken en kwaliteit.

Activering

Bij een leven in herstel is een zinvolle daginvulling ontzettend belangrijk. Daarom activeren we iedereen die wij begeleiden vanaf dag 1. Voor de een is dat koffie schenken in de inloop. Voor de ander is dat (vrijwilligers)werk of een training gericht op persoonlijke ontwikkeling. Activering gaat in fases. Die fases lopen van ontdekken en uitproberen tot het vasthouden van een gezonde daginvulling. Iedereen ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo en samen vieren we de successen. In elk begeleidingsteam werken activerend begeleiders die onze cliënten hierin begeleiden.

Inclusief werken

Wij willen een organisatie zijn waar cliënten, vrijwilligers en betaalde krachten zich thuis voelen in al hun verscheidenheid. Onze droom? Dat iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wij werken met de wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat wij letten op tekens en aanwijzingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als wij signalen zien, bespreken we dat altijd met de cliënt. Samen werken we aan een oplossing.

Op deze websites lees je meer over de meldcode: