Lees voor
Methodisch werken en kwaliteit - De Tussenvoorziening

Methodisch werken en kwaliteit

Methodisch werken en kwaliteit

Bij de Tussenvoorziening werken we methodisch. Dat betekent dat we werken met een persoonlijk plan en doelen. Hierdoor houden we de kwaliteit van onze dienstverlening hoog. En helpen we onze cliënten het beste uit zichzelf te halen.

Hoe werkt dat?

Methodisch werken bestaat uit de volgende stappen:

  • Met iedere cliënt kijken we wat nodig is om sterker verder te kunnen.
  • De cliënt stelt doelen. De doelen en afspraken schrijven we op in het persoonlijke plan.
  • Regelmatig bekijken we hoe het gaat en welke nieuwe stappen we moeten nemen.
  • We betrekken anderen uit het (professionele) netwerk.

Onze methodieken

Onze methodieken passen bij de visie die wij hebben op zorg. In de basis gaat het uit van eigen kracht, wensen en mogelijkheden, herstel, eigen regie en gelijkwaardigheid.

Krachtwerk

We werken met de methodiek Krachtwerk. Het doel bij Krachtwerk is herstel in de richting van de gewenste kwaliteit van leven. Dat is voor iedereen anders. We kijken en luisteren goed naar de cliënt en onderzoeken samen wat die wil en hoe daar te komen. We geven vertrouwen in de eigen kracht om vooruit te komen.

We maken in onze begeleiding gebruik van een ‘krachteninventarisatie’. Die gaat uit van iemands krachten en mogelijkheden en niet van de problemen. Op basis van de uitkomsten stellen we een plan op.

Methodische instrumenten voor speciale doelgroepen

Naast Krachtwerk, maken we gebruik van een aantal andere methodische instrumenten.

  • Dit Vind Ik Ervan! voor cliënten met een verstandelijke beperking.
  • Veerkracht voor gezinnen.
  • Housing First.

Zo houden we onze kwaliteit hoog

Om onze kwaliteit hoog te houden en te blijven werken aan verbetering, houden we regelmatig interne controles. Onze individueel begeleiders krijgen methodische werkbegeleiding. Ook worden we gecontroleerd door onafhankelijke organisaties.

Certificering en standaarden

De Tussenvoorziening is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 certificaat. ISO is een internationale standaard voor kwaliteit. Bij ons werk voldoen wij aan deze standaard.

Voor onze financiële diensten, inkomensbeheer en hulp bij schulden, zijn we lid van de NVVK. Dat is een branchevereniging op het gebied van hulp bij schulden. Stadsgeldbeheer houdt zich aan de standaard van de NVVK.

Meer lezen: