Verhalen

4 december 2018

Geen goede daad blijft ongestraft: Knelpunten bij schuldenwetgeving deel 6

Op 1 januari 2015 is binnen de Participatiewet de kostendelersnorm ingevoerd. De hoogte van de uitkering hangt nu af van het aantal personen in de huishouding waarmee de kosten kunnen worden gedeeld: de kostendelers. De uitkering wordt dus lager naarmate er meer mensen in huis wonen, om stapeling van uitkeringen op één adres te voorkomen. Uitzondering zijn kinderen tot 21 jaar, studenten en commercieel huurders. De gedachte achter deze maatregel is dat wanneer mensen samenwonen ze kosten zoals huur, energie en boodschappen kunnen delen en dus minder inkomen nodig hebben.


Lees verder