Weer 18 cursisten gestart in voortraject VOIZ Academie

3 februari 2022

Afgelopen maand zijn weer 18 enthousiaste leerlingen gestart met het voortraject van de Voiz Academie! In deze opleiding bereiden we mensen met een achtergrond in dakloosheid, verslaving, schulden, psychiatrie of geweld voor op werken of verder leren. Het is de tweede keer dat het traject van start gaat.

Kick off

De kick off van het voortraject was vanwege Corona digitaal. Niet alle deelnemers waren daarop voorbereid. Hun begeleiders hebben op de achtergrond ondersteund om te zorgen dat iedereen erbij kan zijn. Zo werden er nog laptops aangeschaft en Zoom werd geïnstalleerd.

Cursussen

De eerste cursus die de deelnemers volgen is omgaan met je eigen bagage. Onder begeleiding van 2 ervaringsdeskundigen van Doen en Laten, Phil en Vanessa, leren de cursisten zichzelf beter kennen en hun ervaring te gebruiken in het contact met een ander. Verderop in het traject staan onder andere de volgende cursussen op het programma:

  • Werken met een computer.
  • Eerste hulp bij brand en ongevallen in een organisatie.
  • Omgaan met moeilijk lastig gedrag van anderen.
  • Nederlands, rekenen en het schrijven van een verslag.

Wat is de Voiz Academie?

De Voiz Academie is een tussenstap op weg naar werk en opleiding voor mensen met een kwetsbaarheid. Voor hen is de stap naar opleiding of werk vaak te groot om ineens te nemen. Bij de Voiz Academie kunnen ze op hun eigen tempo, in een veilige omgeving en onder begeleiding stappen zetten richting leren, werk en participatie.


Meer over de Voiz Academie