Actief uitreiken voorkomt herhaalde dakloosheid

13 oktober 2021

Langlopend onderzoek in Utrecht laat zien dat hulpverleners, gemeenten en welzijnsorganisaties meer uitreikend hulp moeten bieden, in plaats van te wachten tot iemand een vraag stelt.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waarin bijna 70 ex-dakloze mensen vijf jaar lang worden gevolgd. Het onderzoek is onderdeel van het Utrechtse tienpuntenplan ter voorkoming van herhaalde dakloosheid. De UvA laat zien dat de doelgroep om verschillende redenen vaak moeite heeft om een hulpvraag te stellen.

De gemeente Utrecht, Lister, Leger des Heils, Kwintes, Buurtteams Sociaal en De Tussenvoorziening voeren samen het tienpuntenplan uit en zijn opdrachtgever van het onderzoek. Dit jaar lag de focus in de rapportage op financiën, participatie in de wijk en terugkeer uit detentie.

Zet actief in op actieve inzet op financiën, meedoen en soepele terugkeer uit detentie

Mensen willen vaak nog langer hulp bij financiën. Driekwart van de respondenten uit het onderzoek krijgt hier twee jaar na de eerste meting nog ondersteuning op. Voor velen van hen is de complexiteit van de regelingen te groot om zelf (digitaal) hun weg te kunnen vinden. Een groot deel van hen heeft angst om weer schulden op te bouwen. Meer dan de helft wil hier daarom voorlopig nog hulp bij.

Betrekkelijk weinig deelnemers uit het onderzoek doen actief mee in de wijk, bijvoorbeeld bij buurthuizen. Door (zelf)stigma is het goed landen in de wijk, je echt thuis voelen, niet altijd makkelijk is voor deze doelgroep. Mensen die wel deelnemen waarderen het dat zij ook iets te brengen hebben. Vaak is iemand dan actief uitgenodigd door zo’n organisatie. Dat verlaagt de drempel om mee te doen in de wijk aanzienlijk.

Sommige deelnemers komen in aanraking met justitie. Het onderzoek laat zien hoe ontwrichtend een periode in de gevangenis kan zijn in een kwetsbare hulpstructuur. Onduidelijkheid over de exacte datum waarop mensen in detentie gaan en weer vrijkomen maakt het moeilijk voor hulpverleners om goede afspraken te maken. Ook in deze situatie vragen mensen niet snel zelf om ondersteuning. Daarom kan actief aangeboden hulp, bijvoorbeeld voor huurdoorbetaling, een belangrijk hulpmiddel zijn om herhaalde dakloosheid te voorkomen.

Utrecht loopt voorop met dit onderzoek, gekoppeld aan het tienpuntenplan

Herhaalde dakloosheid komt in alle Nederlandse gemeenten voor. Utrechtse partijen koppelen de bevindingen uit dit onderzoek direct aan de praktijk. De opdrachtgevers van het onderzoek organiseren samen met de UvA op 18 januari 2022 een werkcongres over het thema participatie in de wijk en het voorkomen van eenzaamheid. Opgeven kan via deze link. De factsheet en rapportage van het onderzoek vind je hier.

Bron: persbericht Universiteit van Amsterdam

Uitgestoken hand door Stadsgeldbeheer en ‘Activering vanaf dag 1’

Ook dit jaar biedt het onderzoek ons waardevolle aanknopingspunten. We onderschrijven van harte de conclusie dat een uitgestoken hand onze (ex) cliënten verder helpt.

Stadsgeldbeheer maakt zich hard voor cliënten die hulp nodig hebben bij hun financiën. Het onderzoek laat de waarde zien van gespecialiseerde schuldhulpverlening en budget beheer voor deze doelgroepen. Zonder deze financiële stabiliteit redden veel mensen het niet. Een duidelijke bevestiging van de waarde van het werkt dat onze collega’s van Stadsgeldbeheer al bijna 25 jaar met veel toewijding uitvoeren.

Natuurlijk blijven wij ons  – samen met onze ketenpartners – extra inzetten op de verbinding met de wijk. Activering begint bij ons op dag 1.