Koningin Máxima in gesprek met de Tussenvoorziening

16 februari 2022

Gisteren hadden we de eer om met koningin Máxima in gesprek te gaan over de hulp aan daklozen en mensen onder de armoedegrens. Het gesprek vond plaats op uitnodiging van het Oranje Fonds. In het kader van hun 20-jarig bestaan organiseerden zij een speciaal werkbezoek met het beschermpaar, de koning en koningin. Ons gesprek was een follow up van haar bezoek aan onze organisatie in 2017.

Bij het gesprek waren 4 aanwezigen: Jasmijn, een van onze cliënten, onze bestuurder Guusta van der Zwaart, beleidsmedewerkers Marry Mos en Jora Wolterink. Samen met de koningin keken we terug op de ontwikkelingen op het gebied van wonen, armoede en het ondersteunen van dakloze cliënten (tijdens Corona) om weer mee te doen in de maatschappij.

Wooncrisis

Uiteraard spraken we over de wooncrisis en de stijging van het aantal daklozen. In Utrecht zijn al een tijd lang extra opvangplaatsen nodig om het aantal mensen dat nu dakloos is op te vangen. ‘Eerst een thuis’ als uitgangspunt bij het oplossen van dakloosheid is omarmd door het kabinet. Er is extra geld beschikbaar, waarom lukt het niet om het aantal dakloze mensen te laten dalen?

Woningen zijn hard nodig. Gemengd wonen in woonconcepten waar je met elkaar samen een sociaal buurtje bouwt zijn erg succesvol en daar zijn er veel meer van nodig. Jasmijn, een van onze cliënten en lid van onze clientenraad, vertelde over wat dat voor haar en haar kind betekent.

Schulden

Een ander thema was de noodzaak van snelle schuldhulpverlening voor mensen die dakloos zijn (geweest). Veel knelpunten in de schuldenproblematiek zijn de afgelopen 5 jaar opgelost. Toch blijft het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening hoog en lukt het veel mensen niet om rond te komen. De meeste schulden van onze cliënten bestaan uit hun vaste lasten. De sterk stijgende energieprijzen baren ons dan ook veel zorgen. Samen met de Armoedecoalitie proberen we tot oplossingen te komen

Hulp aan dakloze kinderen

In 2017 spraken we de koningin over het belang van individuele hulp aan kinderen. Nu, 5 jaar later konden we met trots vertellen dat steeds meer gezinnen snel worden opgevangen in hun eigen appartement en woning. En dat elk kind een eigen Veerkracht begeleider heeft. Hierdoor kunnen ouders en kinderen hun leven sneller oppakken en krijgen zij de hulp die nodig is. Hier zijn inmiddels vaste afspraken met de gemeente over gemaakt.

Jasmijn deelde haar ervaring als moeder met gemengd wonen. Na een aantal stressvolle jaren woont ze in woonproject Mixit met haar zoontje. Aanvankelijk was ze terughoudend in het burencontact, maar dankzij medebewoners voelde ze zich na een paar maanden thuis. Inmiddels is ze actief betrokken in de woonvereniging en organiseert ze kinderactiviteiten.

Onszelf misbaar maken

Iets dat niet ter sprake kwam in het gesprek in 2017 en waar we nu over hebben verteld, is onze focus op het onszelf misbaar maken. Steeds meer ondersteunen we mensen om weer deel te nemen aan het gewone leven en hun talenten te ontwikkelen. We vertelden over de Voiz Academie, waar afgelopen jaar 45 mensen met een kwetsbaarheid een eerste stap hebben kunnen zetten naar opleiding en werk.

Samenwerking met het Oranje Fonds

We zijn dankbaar dat het Oranje Fonds al vele jaren prachtige projecten en pilots mogelijk maakt. Zoals op dit moment de Ontwikkelwerkplaats ontmoetingen van ‘Veelzijdig wonen Overvecht’ en het versterken van ervaringsdeskundigen in armoede. En de activiteiten in het kader van NL Doet, waarbij dit jaar het dakterras van één van onze locaties de Paranadreef aangepakt zal worden.

Fotografie: Oranje Fonds, Frank van Beek.