Nieuwe schatting aantal dakloze mensen door CBS strookt niet met werkelijkheid

27 september 2023

Opvanglocaties zitten vol, wachtlijsten worden steeds langer en in verschillende steden neemt het aantal mensen dat op straat slaapt zichtbaar toe. De praktijk laat duidelijk een ander beeld zien dan de cijfers waarmee het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 27 september mee naar buiten kwam. Volgens het CBS waren er in 2022 bijna 27.000 mensen dakloos, 5000 minder dan op 1 januari 2021. Maar veel mensen die wel degelijk dakloos zijn, worden door het CBS niet meegenomen in de cijfers.

Het gaat hierbij onder andere om de minderjarige kinderen uit een dakloos gezin, dakloze mensen boven de 65, mensen die tijdelijk in een gevangenis of ggz kliniek verblijven en na ontslag geen woning hebben en mensen met een briefadres en een baan (de zogenaamde economische dakloze mensen).

Brancheorganisatie Valente, waarvan ook de Tussenvoorziening lid is, pleit daarom voor het landelijk organiseren van de Ethos telling. Deze telling bestaat uit een teldag, waarbij alle mensen en organisaties die meedoen vragenlijsten invullen over of met mensen die dakloos zijn. De gemeenten Oss en den Bosch maken op 5 oktober 2023 bekend wat de telling in hun regio heeft opgeleverd. Om gericht actie te kunnen ondernemen tegen dakloosheid is het noodzakelijk dat alle regio’s over deze data gaan beschikken om op die manier de opgave in hun regio echt in beeld te krijgen.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen onderkent dat het CBS maar een deel van de doelgroep in beeld brengt. “En daar zien we voorzichtig een dalende trend in. Maar de papieren werkelijkheid is soms anders dan de dagelijkse realiteit in de opvang, dat realiseer ik me heel goed. Ik vind het daarom van groot belang dat we met alle betrokken partijen samenwerken om de ambitie te halen die in het Nationaal Actieplan Dakloosheid – Eerst een Thuis is vastgelegd: dat iedereen in Nederland in 2030 een dak boven zijn hoofd heeft. Onderdeel hiervan is het werken aan het verbeteren van de tellingen zodat we de gehele groep beter in beeld krijgen.”

Guusta van der Zwaart, bestuurder Tussenvoorziening: “Wat ons betreft maakt het niet uit waardoor iemand dakloos is geworden, wij willen dat voor iedereen een oplossing gevonden wordt.”

 

Lees meer: