Stichting Umah-Hai en de Tussenvoorziening gaan samen verder

1 juli 2024

Vanaf deze week is Umah-Hai officieel onderdeel van de Tussenvoorziening. Dankzij de fusie kan zorg en begeleiding aan mensen met een achtergrond in de psychiatrie en verslavingszorg doorgaan. Ervaringsdeskundigheid is een groot goed in beide organisaties. Samen gaan we dit verder ontwikkelen.

Verdere ontwikkeling ervaringsdeskundigheid

Bij de Tussenvoorziening zoeken we altijd naar manieren om onze hulpverlening te versterken. Umah-Hai heeft in haar werkwijze al veel ontwikkeld op het gebied van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dankzij de fusie kunnen we dit verder blijven ontwikkelen en kunnen we nog meer hulp op maat bieden aan onze cliënten.

Saamhorigheid en vertrouwen

Umah-Hai biedt mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg een tijdelijke (beschermde) woonomgeving en werkgerichte dagbesteding. Umah-Hai is een kleine organisatie, met locaties in Driebergen, Doorn en Utrecht. Saamhorigheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid en vertrouwen staan centraal in de werkwijze van Umah-Hai. Door ervaringskennis als deskundigheid in te zetten, kan Umah-Hai nog beter herstelgericht werken. Alle 25 medewerkers en 62 deelnemers zijn sinds vandaag onderdeel van onze organisatie. Reden voor feest!

Theo Dhuyvetter (directeur bestuurder Umah-Hai) en Jules van Dam (bestuurder de Tussenvoorziening) ondertekenden afgelopen week de overeenkomst.

Samen verder

Ruim een jaar geleden werd de fusie in gang gezet. Na een uitgebreide verkenning en intensieve gesprekken tussen de twee organisaties, is afgesproken om samen verder te gaan.

In de afgelopen periode hebben we al intensief samengewerkt, maar vanaf 1 juli 2024 is Umah-Hai officieel onderdeel van de Tussenvoorziening.