Stadsgeldbeheer: behoud het opgebouwde vertrouwen van mensen in kwetsbare situaties

25 maart 2024

In reactie op de raadsbrief ‘Inbesteding schuldhulp kwetsbare Utrechters’ van de gemeente Utrecht van 22 maart 2024

Het moment dat mensen weer gaan wonen na dakloosheid, is ook het moment dat schuldeisers op de stoep staan. Vaak is de overheid een van de schuldeisers. Het vertrouwen in overheden is vaak laag en mensen kunnen of willen geen beroep doen op reguliere schulddienstverlening. Daarom is 25 jaar geleden Stadsgeldbeheer opgericht, vanuit de noodzaak tot betrouwbare specialistische financiële hulpverlening voor mensen in een zeer kwetsbare situatie.

Stadsgeldbeheer werkt

Landelijk wordt Stadsgeldbeheer gezien als een expert op het gebied van schuldhulpverlening voor kwetsbare mensen en geldt zij als een voorloper op dit gebied. Met geduld en met het bouwen aan vertrouwen lukt het om jaarlijks rond de 1100 mensen financieel te ondersteunen.

Cliënten waarderen Stadsgeldbeheer. De hulp werkt, van mensen in de noodopvang tot mensen die beschermd wonen. Zo ook voor Benjamin, die in 2023 hulp kreeg van Stadsgeldbeheer: “Ik wist niet hoe ik het zelf kon doen. Ik had totaal geen overzicht van mijn schulden. Dankzij Stadsgeldbeheer weet ik hoe het werkt. Ik kan hun overzicht meenemen en heb geleerd waar je aan moet denken. Ik heb weer vertrouwen.”

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten werkt Stadsgeldbeheer aan het stabiliseren en oplossen van schulden en biedt ze budgetbeheer op maat. Ook is Stadsgeldbeheer gecertificeerd lid van branchevereniging NVVK.


Verandertraject voor duurzaam terugdringen wachttijden

In 2019 stelde de gemeente Utrecht opnieuw haar vertrouwen in Stadsgeldbeheer: de specialistische schulddienstverlening werd nogmaals voor 9 jaar aan Stadsgeldbeheer gegund. Deze positieve keuze gaf onze cliënten en medewerkers duidelijkheid en zekerheid.

De kwaliteit van Stadsgeldbeheer werd in 2022 bevestigd door onafhankelijk onderzoek (BMC) in opdracht van de gemeente Utrecht. In ditzelfde onderzoek werd geconstateerd dat in de aanbesteding de kostprijs te laag was gecalculeerd. Het 9-jarige contract is toen in overleg opengebroken om hier oplossingen voor te vinden. Die vonden we in 2023 met elkaar. Gevolg hiervan was helaas wel dat Stadsgeldbeheer minder cliënten kon helpen. Doordat het aantal trajecten moest worden afgebouwd, ontstond er tijdelijk een langere wachttijd.

Het aantal mensen dat een beroep doet op Stadsgeldbeheer is al jaren onverminderd groot. De opgelopen wachttijden zijn teruggebracht naar enkele weken. Na een verandertraject, gefinancierd door de Tussenvoorziening en de gemeente Utrecht, zijn deze resultaten duurzaam gebleken.

Oproep: benut het vertrouwen in Stadsgeldbeheer

De gemeente Utrecht kiest er nu onverwacht voor om het grootste deel van het werk van Stadsgeldbeheer zelf uit te gaan voeren. Het contract is in 2023 om inhoudelijke redenen opengebroken. Dat de gemeente dit nu aangrijpt om tot ingrijpende maatregelen te komen, is lastig te verteren.

De gemeente Utrecht staat voor bezuinigingen en voor grote opgaven in het sociaal domein. In tijden van verandering is het essentieel om het opgebouwde vertrouwen van cliënten en inwoners te behouden. Ook onze cliëntenraad benadrukt dit: “Het leven van onze cliënten is vaak instabiel en op veel fronten chaotisch. Stadsgeldbeheer geeft hen de rust en vastigheid die zij nodig hebben. Wanneer er iets in de hulpverlening verandert, stagneert het traject vaak. De vertrouwensband tussen cliënt en financieel begeleider, die vaak met moeite is opgebouwd, wordt geschaad. We maken ons grote zorgen over het welzijn van deze kwetsbare mensen.”

 

Onze oproep is dan ook: stel de financiële bestaanszekerheid van deze groep kwetsbare mensen centraal en benut het vertrouwen in Stadsgeldbeheer bij de opgave waar Utrecht voor staat.