Het Schakelpunt – een huis, maar wat dan?

13 april 2022

In de daklozenopvang is het een bekend verschijnsel. Er duiken mensen op in de opvang die eerder al een keer dakloos waren en daarna een huis hebben gekregen. Toch is het weer misgegaan. Daarom is het Schakelpunt in het leven geroepen door verschillende Utrechtse organisaties.

Straatnieuws sprak met Peter Wijga van de Tussenvoorziening over het Schakelpunt.
Dit artikel komt uit Straatnieuws editie 5 – 2022. 

Het kan verschillende oorzaken hebben dat mensen weer dakloos worden, vertelt Peter Wijga. Het gaat dan om financiële problemen die weer opspelen, overlast, relatiebreuk, of ze worden uit huis gezet. Hij is vanuit de Tussenvoorziening betrokken bij het Schakelpunt.

De muren komen op je af

Maar er is één constante, één ding dat steeds terugkomt. “Je hebt een huis, alles is ingericht, alles doet het, en dan zit je op je bank en dan spoelen de emoties over je heen. Alles wat je in je tijd als dakloze hebt meegemaakt en verdrongen. Je kunt er nergens mee naartoe. Je leven ziet er ineens heel anders uit, maar je hebt je nieuwe routine nog niet op orde. Op dat moment heb je een netwerk nodig om op terug te vallen. Als je nog geen zinvolle dagbesteding hebt waar je mensen tegenkomt, kun je daar ook niet alles van je af praten. Cliënten zijn daar op dat moment ook nog helemaal niet mee bezig. Het Schakelpunt is opgericht om mensen op dat moment voor te bereiden, op die stap naar een eigen huis.”

Ervaringsdeskundigen

Het Schakelpunt is ontstaan vanuit de Utrechtse organisaties het Leger des Heils, Lister, Doen & Laten en de Tussenvoorziening, om te voorkomen dat mensen opnieuw dakloos worden. Het bestaat sinds 2020. Maar het is geen nieuwe organisatie, benadrukt Peter. “Het is niet de bedoeling om weer een nieuwe club op te richten. Ik ziet het zo dat het Schakelpunt dingen ontwikkelt, die dan door de verschillende organisaties zelf worden opgepakt.”

Bij het Schakelpunt kijken ze dus met een speciale blik naar de voorzieningen die er zijn en proberen die te ontsluiten voor de doelgroep. Er lopen op dit moment verschillende initiatieven. “Alle partijen oefenen nu met bewustwordingsgesprekken, waarin ervaringsdeskundigen in gesprek gaan met mensen die na een periode van dakloosheid weer een eigen woning krijgen. In die gesprekken gaat het over de achtbaan waar je in zit en de gevoelens van eenzaamheid die je kunt krijgen als je straks alleen op de bank zit.”

Ook worden er maak-je-eigen-thuis-trainingen gegeven door ervaringsdeskundigen. In een kleine groep kunnen mensen zich daarin samen voorbereiden op de volgende stap. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten en wordt een paar keer per jaar gegeven. “Zo hopen we dat mensen eerder aan hun netwerk gaan werken.”

Als je de weg maar weet

“Ook kijken we naar nieuwe vormen van samenwerking met verschillende partijen in de stad”, vertelt Peter. “Zo zijn we in gesprek met Dock of we onze cliënten samen meer wegwijs kunnen maken in de wijk. Dock heeft activering in de wijk als opdracht, dus wij passen heel goed bij elkaar.”

Er zijn koffiegroepen, eetgroepen. “Ga eens vissen, zeggen we. Er is van alles te doen, als je de weg weet. Maar daklozen vormen een bijzondere groep. Daar moet je wat meer op af, die komen niet naar jou toe.” Daar is het Schakelpunt dus voor.

Housing First

De komende tijd wil het Schakelpunt de activiteiten steeds uitbreiden en dus steeds meer ontwikkelen voor de doelgroep. Zeker nu Housing First een speerpunt is geworden van de verschillende organisaties in Utrecht is dat actueler dan ooit.

Meer weten?