Lees voor
De consulent vertelt - De Tussenvoorziening

De consulent vertelt

De consulent vertelt

De begeleiding van onze doelgroep gaat over meer dan alleen budgetbeheer en schuldregelen. Hieronder vind je de verhalen van mensen voor wie onze financiële begeleiding onmisbaar is. Hun consulenten vertellen.

Voor privacyredenen gebruiken we pseudoniemen en zijn sommige details weggelaten of veranderd.

Mijn cliënt Jacob is al vele jaren bij Stadsgeldbeheer en ook al jaren schuldenvrij. Wij zorgen voor een stabiel inkomensbeheer. Dit zorgt ervoor dat hij in zijn huis kan blijven wonen, geen nieuwe schulden opbouwt en een gezonde spaarbuffer heeft. Hierdoor kan zijn ambulante begeleiding hem ook op andere gebieden helpen. Hij is weer telefonisch bereikbaar en gaat weer naar de sportschool. Het gaat beter met zijn gezondheid (hij is hartpatiënt) en als er iets is met zijn zieke broer, kan hij daar altijd heen met de trein.

Jacob wil absolúút niet onder bewind. Alle gesprekken die daarover zijn gevoerd in de afgelopen jaren, eindigen in een woede-uitbarsting.

Met een dreigement dat hij dan maar zelf zijn beheer uit zal voeren. Jacob is een zorgmijder. Hij heeft veel moeite met voor zichzelf zorgen (hartziekte) in combinatie met zijn persoonlijkheidsstoornissen (denk aan depressie, woederegulatie, suïcidaal, mogelijk manie, mogelijk borderline). Jacob is digitaal niet vaardig en heeft vaak geprobeerd om betaald werk te doen. Dit houdt hij dan in praktijk een paar weken vol. Het leidt tot financiële chaos met verrekeningen op uitkering.

De verplichte gesprekken met de gemeente Utrecht waarin hij zich moet verantwoorden over het einde van zijn werkzaamheden, leiden tot enorm veel frustratie bij Jacob. Hij heeft daar slechte ervaringen mee en wil nu niet eens meer het gesprek met de gemeente aan.

Samen met Housing First werken wij nauw samen om zijn gehele situatie stabiel te houden.

Huib is erg wantrouwend richting de overheid en gelooft niet in het huidige economische systeem. Hij is ervan overtuigd dat de economie gaat crashen binnen afzienbare tijd. Hij is met pijn en moeite een vierjarig MSNP gestart en zit nu bijna bij de tweede jaarbetaling. Hij werkt keihard en veel uren. Ondertussen heeft hij ook nog een celstraf uitgezeten en daar vakantiedagen voor opgenomen en laten uitbetalen. In de P.I. heeft een casemanager van de gemeente hem benaderd of hij hulp wil ontvangen vanuit de gemeente wanneer hij vrij zou komen. Dit wilde hij niet, hij heeft Stadsgeldbeheer en dat is voldoende.

Huib wil zichzelf niet inschrijven bij een gemeente, want hij vertrouwt niemand.

Hij heeft wel een postadres.

Huib wil graag af en toe zijn verhaal kwijt over waar hij mee zit, dan belt hij mij. Laatst was de politie aan de deur omdat hij een paar dagen onbereikbaar was en mensen bang waren dat hij zichzelf iets aan zou doen. Dan vindt hij het vooral leuk om de agenten een beetje uit te dagen en op de stang te jagen, waardoor hij wordt aangemeld bij de GGZ. Dit vindt hij vooral grappig en niet nodig. Hij zegt me dat hij zichzelf echt niks aan gaat doen. Huib kan/wil duidelijk zijn inkomen niet zelf beheren. Bewind ziet hij absoluut niet zitten, maar hij heeft voldoende inkomen voor een betaalde inkomensbeheerder. Ik verwacht en hoop dat ik hem daar over ruim een jaar naartoe kan overdragen. Ik ben bang dat een overstap naar de gemeente ervoor zorgt dat hij voortijdig de regeling gaat stoppen en dat zou echt super jammer zijn!


Christina kan totaal niet met geld omgaan. Is verder een slimme dame. Ze heeft een zware rem nodig bij haar uitgaven. Is inmiddels schuldvrij, maar kan er zo weer inkomen door overbesteding. Christina had in het verleden een gokverslaving en weigert bewind.

Wanneer SGB haar loslaat, zal ze snel haar spaargeld opmaken. Ze zal haar geldproblemen dan zoveel mogelijk oplossen met behulp van “sugardaddy’s”, daar ziet ze niet zoveel kwaad in. Ze woont samen met haar dochtertje. De vader is niet in beeld.

De stap van sugardaddy naar prostitutie is erg klein bij grote geldproblemen.

Peter heeft depressieve klachten. Hij heeft zijn leven totaal niet op orde en wil graag zo snel mogelijk van zijn schulden af, want die geven hem stress. Hij praat begeleiders naar de mond. Zegt ja, maar doet nee. Hij doet niets illegaals, maar uit zijn bankafschriften is af te lezen dat zijn leven niet op orde is. De woonbegeleider kreeg weinig voeten aan de grond. Er is een hoog risico op terugval.

Juist door niet gelijk met schuldhulpverlening te beginnen, maar de samenwerking op te zoeken met begeleiding, is er een plan gemaakt.

Peter zet hierbij eerst stappen in zijn woonbegeleiding, en begint dan pas met schuldhulpverlening. Hierdoor worden andere problemen zoals niet koken of boodschappen doen, maar bij familie eten, nu ook opgepakt. Peter leert omgaan met geld. Het risico dat hij later weer in de schulden belandt, is kleiner.

Mijn cliënt Arie is al sinds 2006 cliënt bij Stadsgeldbeheer. Arie, nu 63 jaar, heeft een lange weg achter zich. Na jarenlang dakloos en verslaafd te zijn geweest, woonde hij beschermd via Lister. Hij werd stabiel genoeg voor een schuldenregeling, raakte schuldenvrij en woont nu zelfstandig in Vleuten. Die laatste 2, naar eigen zeggen, dankzij Stadsgeldbeheer. Met Arie is vaak een overdracht naar bewindvoering besproken, vooral toen hij naar Vleuten verhuisde. Vleuten was dichterbij zijn zieke vader en weg uit het onrustige Utrecht waar hij een contraproductief netwerk had. Arie heeft naar eigen zeggen 3 keer te maken gehad met een malafide bewindvoerder die ‘al zijn geld weg heeft gemaakt’. Twee daarvan waren aangeraden door zijn toenmalige begeleiding.

Arie heeft dus geen enkel vertrouwen meer in een bewindvoerder, ook niet als dit via ons zou gaan.

Arie is erg snel gestrest. Als er ook maar iets mis dreigt te gaan met zijn betalingen, heeft hij veel bevestiging nodig om weer rustig te worden. We hebben samen een goede band opgebouwd over de jaren heen. Arie is zorgmijdend naar zijn ambulante begeleiding toe, iets waar we aan proberen te werken. Door de verhuizing naar Vleuten en zijn sterke wens zijn inkomen te laten beheren door Stadsgeldbeheer, hebben wij een maatwerkconstructie. De begeleiding nu ingekocht bij ons. Dit omdat het alternatief eigenlijk niet mogelijk is voor hem. Omdat we niet weten hoelang dit vol te houden is, proberen we Arie toch zelfredzaam te maken waar we kunnen. Ondanks dat dit heel stressvol is voor Arie, doet hij hier zijn best voor. Waarom? Omdat de optie bewind nou eenmaal nog slechter voor hem klinkt. Soms overweegt Arie de sleutel van zijn huis in Vleuten weer in te leveren. Om weer terug naar Utrecht te gaan, zodat hij naar eigen zeggen dan wel bij SGB mag blijven.

Arie heeft een vast contactpersoon nodig. Als ik met vakantie ben, regelen we vooraf alles tot in de puntjes, zodat hij niet met iemand anders zaken hoeft te regelen. Arie weet wat hij aan SGB heeft. Het beheer was niet altijd vanzelfsprekend, maar we hebben altijd ons best gedaan hem binnen boord te houden. Dat is gelukt. Als de gemeente het beheer van kwetsbare Utrechters zelf gaat doen, ben ik bang dat Arie buiten boord zal vallen…

Toen Joey 10 was, liep hij regelmatig van huis. Hij bleef dan vaak enkele dagen weg, omdat hij wist dat hij bij terugkomst liefdevol werd ontvangen. Dat vond hij fijn. Dit stond in schril contrast tot zijn normale gezinsleven. Hij werd regelmatig in elkaar geslagen, tot botbreuken aan toe. Op zijn 15de verlaat hij definitief het ouderlijk huis. Hij zwerft rond, en een normale baan of opleiding lijken erg ver weg. Het lukt hem niet normale relaties met anderen op te bouwen. Hij komt in aanraking met drugs en voor 20 jaar verandert er weinig in zijn leven. Totdat hij in Amersfoort aankomt.

Daar krijgt Joey een huis en voor het eerst kan hij nadenken over zijn toekomst. Hij trekt zich terug van de drugsscene, wat hem rust geeft. Via Stadsgeldbeheer komt hij van zijn schulden af en leert hij om te gaan met geld. Dat stelt hem in staat andere leefgebieden aan te pakken. Samen met Jellinek en andere instanties kickt hij af en leeft een min of meer normaal leven.

Joey wil nu weer aan het werk. Laatst waren er problemen met zijn woning, er was waterschade. De afhandeling van de woningbouwvereniging was heel beroerd. Hij was bang zijn woning kwijt te raken en raakte zodanig in de stress dat hij terugviel op heroïnegebruik. Joey belt mij regelmatig: hij leeft erg op zichzelf, heeft geen netwerk en ik ben vaak de enige die hij in een week spreekt. Gelukkig kreeg hij het snel voor elkaar om weer te stoppen met de heroïne. Hij gebruikt nog een korte tijd methadon. Ik zie hem worstelen, maar hij gaat het halen. Ik bel Joey af en toe, gewoon om even te praten en te vragen hoe het gaat. Nee, efficiënt is dat waarschijnlijk niet. Maar het helpt hem op de been te blijven. Om zijn huis te behouden. Om niet onder de brug te belanden. Om zijn waardigheid te behouden. Om zijn blik op de toekomst te kunnen blijven richten.

Wie belt hem straks om gewoon eens even om te vragen hoe het met hem als mens gaat? Ook als er volgens het dossier geen aanleiding is om contact te zoeken?

Kevin sjoemelt soms een beetje maar het lukt hem alweer meerdere jaren om uit het criminele circuit te blijven. Geen voorbeeldige burger maar hij doet het optimaal haalbare. Meneer heeft een lichtverstandelijke beperking en maakt nog wel eens privé-schulden. Hij vindt dat hij een te lage uitkering krijgt. Het zou voor hem lastig zijn om te begrijpen dat dit geen onderwerp van gesprek is als hij zich tot dezelfde organisatie moet wenden voor schuldhulpverlening en budgetbeheer. Daarnaast ligt er beslag op zijn uitkering, wat ook door de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd.

Voor hem compleet onbegrijpelijk om al deze zaken uit elkaar te houden, hij zou er geen vertrouwen in hebben dat het allemaal wel klopt.


Twan is best een slimme man, maar loopt aan alle kanten vast omdat hij overal samenzweringen ziet. Ziet zichzelf en andere Nederlanders als slachtoffers. Vindt dat hij rechten heeft die totaal niet passen bij de Nederlandse wetgeving. Twan is niet in staat om de realiteit te zien. Hij is inmiddels schuldenvrij, maar vertrouwt geen enkele instantie. Er is een hoog risico op boetes, want hij zegt contracten op die boeteclausules hebben, omdat hij iets gelezen heeft op Facebook over een energiemaatschappij, etc etc etc. Hij heeft een uitkering en valt daardoor met veel dingen net buiten de boot, wat betreft kwijtschelding BGHU, IIT, etc.

Twan zal nooit zijn beslisrecht afgeven door in bewind te gaan, want dan krijgt de staat ‘macht’ over hem.

Hij heeft wel financiële begeleiding nodig. Zelf budgetbeheer betalen vindt hij belachelijk, alles wordt hem al afgepakt in dit land, waarvan moet hij dat betalen dan? Door continu klaar te staan als zijn sparringspartner, hem te helpen met financiële vraagstukken en hem zaken rustig en langzaam uit te leggen, begrijpt hij zaken steeds een beetje beter. Na verloop van tijd zal hij zijn financiën wellicht zelf kunnen regelen.

Sita is niet digitaal vaardig, heeft geen mailadres en komt zelden de deur uit. Ze is ook slecht ter been. Eigenlijk lukt een afspraak alleen bij huisbezoek. Sita heeft beslist geen vertrouwen in een bewindvoerder, en is daar ook weer net te zelfstandig voor. Ze kan wel goed met haar budget uitkomen, maar overziet het niet om zelf al haar geldzaken te regelen. Ze is sinds 2022 schuldenvrij. Door psychische klachten speelt af en toe haar koopverslaving op. Als ze niet bij ons in beheer was, was het beslist een keer mis gegaan. Voor haarzelf en haar twee inwonende kinderen zou dat dramatisch zijn geweest. Met veel moeite heb ik het buurtteam bij haar kunnen betrekken. Voor die tijd had ze regelmatig dringend een luisterend oor nodig en was SGB de enige betrokken partij.

Sita zou er beslist geen vertrouwen in hebben dat zij op eenzelfde manier gesteund zou worden bij een meer formele instelling zoals gemeente Utrecht.

Cees is een agressieve man, hij verzet zich tegen alles en iedereen. Hij kan met veel instanties niet door één deur omdat hij simpelweg niet in staat is om normaal met hen te communiceren. Gooit de hoorn erop als zijn geduld bereikt is, en dat is erg snel. Door naar de man toe te gaan en tijd voor hem te nemen, kwamen we erachter dat hij heel beperkt is. Hij heeft veel tijd nodig om zaken te begrijpen. Hier is in het verleden vaak misbruik van gemaakt. Cees is meerdere keren opgelicht.

Door vertrouwen te winnen, leren we steeds meer over deze man. Cees woont in een gemeente die de schuldhulpverlening zelf doet. SGB mag dat daar niet meer doen. De schuldhulpverlening is nog niet opgestart omdat Cees geen vertrouwen heeft in de gemeente. Hij is te bang dat hij gekort zal worden op zijn uitkering, want hij verkoopt wel eens wat via Marktplaats. Naar bewindvoering wil hij ook niet.

Inmiddels zit er veel tijd in Cees, teveel tijd. Als Stadsgeldbeheer de schuldhulp had gedaan, dan hadden we hem waarschijnlijk al schuldenvrij gehad en in bewind. Puur omdat wij het vertrouwen hebben, daar hebben we dan ook jaren aan gewerkt.

Contact

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via communicatie@tussenvoorziening.nl

In de media