Lees voor
Steun Stadsgeldbeheer - De Tussenvoorziening

Steun Stadsgeldbeheer

Laat een reactie voor SGB achter

In maart 2024 deelde de gemeente Utrecht mee dat zij het grootste deel van het werk van Stadsgeldbeheer (SGB) vanaf 2025 zelf uit gaan voeren. We verzamelen reacties van onze cliënten, medewerkers, samenwerkingspartners en andere mensen uit het veld.

Reageer ook, via het formulier of stuur een mailtje naar communicatie@tussenvoorziening.nl

Wat vind je ervan dat Gemeente Utrecht SGB wil overnemen?

Reageer op het besluit van de gemeente

Stadsgeldbeheer helpt kwetsbare Utrechters met financiële problemen

Doelgroep

Stadsgeldbeheer begeleidt rond de 1100 cliënten. Het zijn mensen die vanwege complexe problematiek extra tijd voor financiële begeleiding nodig hebben. De doelgroep is heel divers; zij hebben psychosociale problematiek, een verslaving of laag IQ. Vaak gaat het om een combinatie hiervan. Wat veel van onze cliënten gemeen hebben is hun wantrouwen richting hulpverlening en overheid.

Als de inbesteding van de schuldhulp voor kwetsbare burgers doorgaat, betekent dit dat een groot deel van de toeleiding en begeleiding van deze mensen naar Schulddienstverlening bij de zorginstellingen terecht komt. We vragen ons af wie dit in het geval van de GGZ instellingen zal oppakken. Het vraagt extra budget.

De gemeente verwijst voor de begeleiding naar de Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen partijen. Slechts 34% van de aanmeldingen is ten behoeve van deze groep. Dit houdt in dat voor 66% van de aanmeldingen het deel specialistische financiële begeleiding niet kan worden geboden.
Er is daarvoor geen budget beschikbaar.

Wat doen we?

Wij bieden budgetbeheer, financiële begeleiding en lossen schulden op. We zijn NVVK lid en gespecialiseerd in het oplossen van de schulden van deze doelgroep.

Hoe doen we dat?

 • We geven mensen meerdere kansen. Want onze cliënten struikelen regelmatig in het leven, wij starten weer van vooraf aan als dat nodig is.
 • Wij hebben alles in één hand; de financieel begeleider is ook budgetbeheerder en schuldregelaar. Hierdoor kan hij/ zij inspelen op de situatie van de cliënt en direct handelen. Op deze manier kunnen wij het maatwerk bieden dat nodig is voor deze doelgroep.
 • We zijn vaak de spil in de hulpverlening rond deze mensen. Wij signaleren als eerste dat het niet goed gaat vanwege het budgetbeheer en het contact met de cliënt daarover. Wij zijn vroegsignaleerders van verergerde problematiek.

Waarde van Stadsgeldbeheer

Een relatief moeilijk te begeleiden doelgroep met vaak hoge maatschappelijke kosten houden we binnenboord; financiële problemen oplossen is de hefboom voor herstel.

 • Aantal cliënten Stadsgeldbeheer: 1100
 • Aantal lopende schuldregelingen in 2023: 200 (81% saneringskrediet)
 • Aantal gestarte schuldregelingen Stadsgeldbeheer per jaar:
  – 2021: 180
  – 2022:155
  – 2023: 149
 • Schuldenvrije uitstroom 2023: 63%

Wachtlijst

Een belangrijke reden voor het college om tot inbesteding van de schuldhulp voor kwetsbare burgers over te gaan, is de wachtlijst van Stadsgeldbeheer. Door een verandertraject, mogelijk gemaakt door een financiële impuls van Gemeente Utrecht van € 150.000, is de wachtlijst weg.

Contact

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via communicatie@tussenvoorziening.nl

In de media