Lees voor
Forensische zorg | De Tussenvoorziening

Forensische zorg

Forensische zorg

Forensische zorg is zorg voor mensen die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie. Forensische zorg is onderdeel van een straf of maatregel en is meestal door de rechter opgelegd.

Meer over forensische zorg

Bij de Tussenvoorziening bieden we verschillende soorten Forensische zorg:

 • Forensisch beschermd wonen.
 • Ambulante begeleiding.

Over forensisch beschermd wonen

Dit is 24-uurszorg bij de Bolksbeek in Utrecht.

Het doel van de begeleiding is voorkomen dat cliënten opnieuw in aanraking komen met politie en justitie. Dit doen we door de cliënt te ondersteunen bij het wonen, een vinden of houden van een goede daginvulling en het op orde krijgen of houden van de financiën.

Zo maken we risico’s kleiner om weer de fout in te gaan:

 • Iedere cliënt krijgt een eigen begeleider (individueel begeleider) waarmee wordt gewerkt aan persoonlijke doelen.
 • Er wordt nauw samengewerkt met de reclassering van de cliënt. De eerder genoemde doelen zijn samen bepaald met de reclassering. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zijn op de locatie begeleiders (ondersteunend begeleiders) aanwezig die cliënten kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen en die vragen kunnen beantwoorden.
 • Iedere cliënt krijgt schuldhulpverlening en budgetbeheer door Stadsgeldbeheer.

Cliënten hebben minimaal 16 uur per week werk of dagbesteding. Er is plaats in een andere voorziening als langdurige zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) nodig is na de forensische titel.

Dit vinden cliënten van onze forensische verblijfszorg

In 2023 is een tevredenheidsonderzoek gedaan op onze locatie Bolksbeek. Hier verblijven voornamelijk cliënten met een forensische zorgtitel. Uit het onderzoek bleek dat:

 • De ondersteuning van cliënten met een forensische titel past bij de cliënt en zij zich geholpen voelen;
 • 70% passende begeleiding krijgt;
 • Het beste gescoord wordt op huisvesting, wonen en werken, en ondersteuning bij administratie en bij de dagelijkse dingen;
 • Een ander pluspunt is dat cliënten vertrouwen krijgen van de begeleiders;
 • Doelen behalen en evalueren het laagst scoort.

Ontwikkelpunten

In 2024 evalueren we trajecten met een nieuw format voor het multidisciplinair overleg (MDO). We betrekken zoveel mogelijk het netwerk van de cliënt hierbij. Daarnaast vragen we op de locatie vaker aan cliënten wat er beter kan. Dit doen we op een informele manier.

Over ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is vaak de volgende stap na forensische beschermd wonen of voor mensen die een eigen woonplek hebben en een justitiële maatregel hebben. Stadsgeldbeheer biedt ook financiële begeleiding aan mensen met een forensische titel die in een eigen woning wonen.

De begeleiding ziet er als volgt uit:

 • De cliënt krijgt een eigen begeleider waarmee wordt gewerkt aan persoonlijke doelen.
 • Iedere cliënt krijgt schuldhulpverlening en budgetbeheer door Stadsgeldbeheer.

Wij bieden ambulante begeleiding in Utrecht, Amersfoort, Zeist, Stichtse Vecht en Lekstroom. In overleg kan dit ook in andere regio’s rondom Utrecht.

Daginvulling

Een zinvolle daginvulling is voor iedereen belangrijk. Het helpt om geen strafbare dingen meer te doen. De Tussenvoorziening werkt samen met andere organisaties om die dagbesteding te bieden. Zo werken we aan een toekomst waarin iedereen meedoet.

Aanmelden voor Forensische zorg

Aanmelden voor Forensische zorg kan via IFZO. Dit doet de Reclasseringsmedewerker.

Voor Forensisch beschermd wonen vragen wij ten minste 9 maanden toezicht. En de cliënt moet minstens 21 jaar zijn.

Eerst even overleg? Bel 030-2332286 (maandag – vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur) of mail: centraleaanmelding@tussenvoorziening.nl

Veel gestelde vragen over Forensische zorg bij de Tussenvoorziening

Forensische zorg kan met de volgende aanmeldbrief: IFZO Beschermd wonen ZZP-GGZ 3 en 5, ZZP-VG 3 en 6.  Ambulante begeleiding (ook voor Stadsgeldbeheer en de regio’s).

Als wij denken dat een cliënt niet past binnen onze organisatie, bijvoorbeeld door groepssamenstelling of andere zaken, denken we graag mee om een andere oplossing te vinden.