Van 10 -17 oktober: Uit Je Dakloos

6 oktober 2022

In de week van 10-17 oktober gaan de Tussenvoorziening, de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Mitros, SSH, Bo-Ex, Cazas Wonen, Habion en verschillende andere partijen een woning bouwen op de Neude. In het hart van de stad! Hiermee vragen we aandacht voor alle Utrechters die op zoek zijn naar een woning.

Wij bouwen een huis op de Neude

In de week van 10-17 oktober gaan de Tussenvoorziening, de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Mitros, SSH, Bo-Ex, Cazas Wonen en Habion een woning bouwen op de Neude, in het hart van de stad. Hiermee vragen we aandacht voor alle Utrechters die op zoek zijn naar een woning. We willen ook het stigma over dakloosheid afbreken. Dat doen we met een gevarieerd programma in de Bibliotheek Utrecht dat we samen met Lister, het Leger des Heils, de gemeente Utrecht, Armoedecoalitie en vele andere partijen neerzetten.

Utrecht 900 jaar en het woningtekort
Het evenement ‘Uit Je Dakloos’ viert het 900 jarig bestaan van de stad Utrecht mee. Het thema ‘Stad zonder muren’ laat zien dat iedereen welkom is in Utrecht. Utrecht blinkt uit in samenwerken! Maar het woningtekort laat ook een kloof zien die saamhorigheid onder druk kan zetten. Waar moeten de starters van 28 jaar wonen die nog steeds op de wachtlijst staan? Of studenten die veel te ver wonen om elke dag naar de studie in Utrecht te reizen? Of mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang? Of alle nieuwkomers? Met Uit Je Dakloos willen we een brug slaan tussen woningbezitters en woningzoekers. Schaarste kan ook verbinden!

Bouwen en verbinden
Reijnder Jan Spits, manager Volkshuisvesting Portaal, namens de Utrechtse Woningcorporaties: “Met de bouw van het huis in het hart van de stad, op de Neude, willen we alle Utrechters laten zien dat er meer gebouwd moet worden. De bouw gaat soms niet door vanwege het gebrek aan locaties of allerlei procedures. Het wordt tijd dat systemen doorbroken gaan worden en we meer ruimte voor elkaar gaan maken.’

Op Werelddaklozendag, 10 oktober, starten we met de bouw van het huis. Jules van Dam, bestuurder van de Tussenvoorziening: “Wonen is een mensenrecht. Helaas hebben we een enorm woningtekort. Dit treft zo ontzettend veel Utrechters. Er moet ook nú al iets gebeuren. We moeten ook kijken wat er wel kan en wat we zelf kunnen bijdragen. Met projecten als Onder de Pannen, Kamers met Aandacht of Hospi Housing verbinden we woninghebbenden en woningzoekenden aan elkaar. Dat zijn mooie voorbeelden van wat we nu al voor elkaar kunnen betekenen.”

Stigma afbreken
Met een dagelijks gevarieerd programma gaan we op zoek naar mogelijkheden om alle woningzoekenden te helpen om hun recht op wonen te halen. Niet iedereen kan als dertiger bij zijn ouders blijven wonen. Of vindt na een scheiding jarenlang een logeerplek bij vrienden. Zonder vangnet, of als het vangnet is uitgeput, kan je dakloos raken. Dakloosheid is iets wat iedereen kan overkomen. Met het evenement ‘Uit Je dakloos’ willen we laten zien dat dakloosheid vele gezichten heeft en willen we het stigma afbreken. En dat is belangrijk, omdat mensen zonder vaste woonplek door het heersende stigma, juist nog meer hindernissen tegenkomen om uit hun situatie te komen. Terwijl de oplossingen zoals Onder de Pannen, Kamers met Aandacht en Hospi Housing soms echt voorhanden zijn.

Programma
Buiten op de Neude gaan we het huis bouwen! Binnen, in de Bibliotheek Utrecht, vind je een uitgebreid programma met onder andere Awesome Utrecht, en STUT Theater. Ga naar www.uitjedakloos.nl voor het volledige programma.