Commissievergadering 23 mei: Ingrijpende keuzes in de financiële dienstverlening voor kwetsbare Utrechters

21 mei 2024

Aanstaande donderdag, 23 mei, is een belangrijk moment voor de toekomst van Stadsgeldbeheer (SGB). Dan is er een vergadering over de keuze van de gemeente om het grootste deel van het werk van SGB vanaf 2025 zelf uit te voeren. Deze keuze heeft grote gevolgen voor onze cliënten. Daarom hopen we dat het college de moed heeft om terug te komen op dit besluit.

Stadsgeldbeheer

Het moment dat mensen weer gaan wonen na dakloosheid, is ook het moment dat schuldeisers op de stoep staan. Vaak is de overheid een van de schuldeisers. Het vertrouwen in overheden is vaak laag en mensen kunnen of willen geen beroep doen op reguliere schulddienstverlening. Daarom is 26 jaar geleden Stadsgeldbeheer opgericht, vanuit de noodzaak tot betrouwbare specialistische financiële hulpverlening voor mensen in een zeer kwetsbare situatie.

Landelijk wordt Stadsgeldbeheer gezien als een expert op het gebied van schuldhulpverlening voor kwetsbare mensen en geldt zij als een voorloper op dit gebied. Met geduld en met het bouwen aan vertrouwen lukt het om jaarlijks rond de 1100 mensen en hun gezin financieel te ondersteunen.

Financiële stabiliteit van kwetsbare Utrechters op de tocht

Eind maart koos de gemeente Utrecht er onverwacht voor om het grootste deel van het werk van Stadsgeldbeheer vanaf 2025 zelf uit te gaan voeren. Deze keuze leverde een stroom aan bezorgde reacties op van cliënten, belangenbehartigers en verschillende hulpverleningsorganisaties. Eerder in het proces zij zijn niet gehoord.

Een groot aantal fracties van de gemeenteraad stelde vragen over de voorgenomen inbesteding van Stadsgeldbeheer. De commissie Volksgezondheid, Onderwijs, Werk en Economie bespreekt donderdag 23 mei deze vragen met wethouder Linda Voortman.

Een spannend moment. Want we maken ons zorgen over de gevolgen van de inbesteding: met het opknippen van de dienstverlening voor deze groep, het scheiden van de toeleiding, begeleiding, budgetbeheer en schulddienstverlening verwachten wij dat deze Utrechters niet voldoende worden geholpen. Financiële stabiliteit bepaalt voor een groot deel het welbevinden van mensen. Dat staat hier op de tocht.

Maak met elkaar een goede afweging

Wij hopen dat het college de moed heeft om terug te komen op het besluit. Onze oproep is: kies eerst voor een onafhankelijk onderzoek in samenspraak met alle betrokkenen. En kom zo tot een betere afweging over welk deel van het werk waar het beste past, zodat mensen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Meer informatie