Pauze besluitvorming Stadsgeldbeheer: impact beter verkennen en duiden

16 april 2024

Het besluit van de gemeente Utrecht om het grootste deel van het werk van Stadsgeldbeheer zelf uit te gaan voeren, heeft enorme impact op de cliënten en de dienstverlening. Deze impact lijkt voor de gemeente nog niet duidelijk. Om voor alle scenario’s helderheid te krijgen, heeft de wethouder tot de commissievergadering van 23 mei een pauze ingelast.

Bouwen aan vertrouwen

Een paar weken terug koos de gemeente Utrecht er onverwacht voor om het grootste deel van het werk van Stadsgeldbeheer vanaf 2025 zelf uit te gaan voeren. In onze reactie op dit bericht maakten wij het belang van Stadsgeldbeheer al duidelijk. Het vertrouwen in overheden is vaak laag en mensen kunnen of willen geen beroep doen op reguliere schulddienstverlening. Daarom is 25 jaar geleden Stadsgeldbeheer opgericht, vanuit de noodzaak tot betrouwbare specialistische financiële hulpverlening voor mensen in een zeer kwetsbare situatie.

Met geduld en met het bouwen aan vertrouwen lukt het om jaarlijks rond de 1100 mensen financieel te ondersteunen. Stadsgeldbeheer is een unieke dienstverlening waarbij de specialistische schuldhulpverlening, budgetbeheer en financiële begeleiding op het snijvlak van schuldhulpverlening en sociaal werk geboden wordt.

Zorgelijke reacties

Dat de gemeente Utrecht de schuldhulpverlening aan kwetsbare Utrechters zelf wil gaan doen, heeft een stroom aan veelal zorgelijke reacties opgeleverd. Zo zegt cliënt van Stadsgeldbeheer Y.B.: “[…] Stadsgeldbeheer heeft altijd geduld gehad met mij en gaf mij in die tijd een duwtje de goede richting op. Stadsgeldbeheer motiveerde mij om door te gaan en door te zetten. […] Het nieuws dat Stadsgeldbeheer mogelijk moet gaan stoppen met hun hulpverlening vind ik verschrikkelijk. […]”

Ook veel partners reageren op het nieuws. Onder andere samenwerkingsverband NEMO (de Tussenvoorziening, Lister, Leger des Heils, Moviera en Kwintes), de Armoedecoalitie en behandelorganisaties Altrecht en Jellinek deelden hun zorgen over het besluit in brieven aan wethouder Linda Voortman.

Uit de brief van de Armoedecoalitie: “Het opheffen van Stadsgeldbeheer heeft grote impact op de samenwerking in de keten omdat de hulpverlening en financiële begeleiding zo nauw met elkaar verweven is. Als het niet goed gaat met een cliënt heeft dat gevolgen voor de financiële begeleiding en vice versa.”

De zorgen die leven is dat met het opknippen van de dienstverlening, het scheiden van de toeleiding, begeleiding, budgetbeheer en schulddienstverlening deze cliënten niet goed worden geholpen. Financiële stabiliteit bepaalt voor een groot deel het welbevinden van mensen. Dat staat hier op de tocht.

Impact moet duidelijk worden

Een groot deel van de fracties van de gemeenteraad heeft vragen gesteld over de voorgenomen inbesteding van Stadsgeldbeheer. De wethouder heeft toegezegd om tot de raadsvergadering over deze vragen, op 23 mei, een pauze in te lassen in de besluitvorming.

Dat het besluit van de gemeente ontzettend veel impact heeft, is wat ons betreft een feit. We hebben afgesproken met de gemeente om de impact beter te verkennen en te duiden. Hiermee hopen we dat ook andere scenario’s overwogen kunnen worden. We blijven zoeken naar manieren om het belang van Stadsgeldbeheer in het leven van onze cliënten duidelijk te maken.

Steunpagina

We voelen ons gesteund door zowel de gemeenteraad, ons netwerk, maatschappelijke organisaties en anderen. We hebben een steunpagina in het leven geroepen voor reacties op het voorgenomen besluit.